Vítejte na stránkách  termokamera-pce.cz

Naše služby jsou zaměřeny na provádění termodiagnostiky, termovize, neboli měření termokamerou. Certifikovaný pracovník je schopen provést měření, a tak vám pomoci odhalit poruchy vaší stavby, zkontrolovat kvalitu stavebních prací, které jste si objednali, zkryté závady na elektroinstalaci, vadné panely na fotovoltaických elektrárnách, úniky tepla všeho druhu a mnoho dalších závad vyskytujících se ve stavebnictví a průmyslu.

Měření termokamerou  spolehlivě odhalí případné poruchy vaší stavby nebo důkladně zkontroluje její problematická místa. Nejen, že můžete předejít případným komplikacím, minimalizovat riziko případných havárií, ale i bezproblémový průběh případného reklamačního řízení.

 

Na každou odhalenou závadu je vystavena Zpráva o Měření.

 

Pomocí termokamery jsme schopni odhalit převážné množštví poruch, protože většina poruch se projevuje změnou teploty.  Termovizní měření je popsáno v  Měření Termokamerou.